องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ หน่วยเลือกตั้ง (อสม.)
   

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั...

  โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ 2565
   

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความรู้ด้านกฏหมายเลือกตั้ง  ความรู้ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ข...

  เปิดศูนย์พักคอย อบต.ดงดวน
   

เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  เปิดศูนย์พักคอยเพื...

  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
   

โครงการปลุกป่าเแลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  วันที่ 11 สิงหาคม  2564  &...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05
 

 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
คืนความสุขให้ประเทศไทย