องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
   

วันที่ 26 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยนายมงคล  ปัจจัยโคนัง  นายก...

  โครงการอบรมพัฒนาทีมพ่นหมอกควันตำบลดงดวน
   

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 65

  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
   

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 กิจกรร...

  โครงการ big cleanning day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมิถุนายน2565
   

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  นำโดยนายมงคล  ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05
 

 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
คืนความสุขให้ประเทศไทย