องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน และอสม. ได้จัดทำโครงการ...

  โครงการหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต
   

                         กองสาธา...

  โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2...
   

                ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพ...

  กิจกรรมสอบสวนโรค กรณีเกิดโรคมือ เท้า ปาก
   

     กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพ.สต.แดงโพง ออกสอบสวนโรคมือ เท้า ปาก เมื่อวันที่ 4 กัน...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05
 

 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
คืนความสุขให้ประเทศไทย