องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการ big cleanning day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤษภาคม 2565
   

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  นำโดยนายมงคล  ปัจจั...

  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
   

วันที่ 11 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  นำโดยนายมงคล&nb...

  ร่วมเคารพธงชาติ
   

นายสัมฤทธิ์  หน่อแก้ว   นายอำเภอนาดูน  พร้อมด้วยนายมงคล  ปัจจัยโคนัง&nbs...

  โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   

วันที่ 22 เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  นำโดยนายมงคล  ปัจจัยโคนัง...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05
 

 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
คืนความสุขให้ประเทศไทย