องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566[วันที่ 2023-05-29][ผู้อ่าน 1]
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/2566[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2023-05-04][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมเข้าแแถวเคารพธงชาติ[วันที่ 2023-05-01][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-04-26][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการ ฝึกอบรมผู้สูงอายุ [วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 40]
 
  ต้อนรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า [วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 31]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศเด็กปฐมวัย ประจำปีการ...[วันที่ 2023-03-27][ผู้อ่าน 30]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12