องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]14
2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2565 ]107
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]98
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ [ 7 มี.ค. 2565 ]98
5 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 7 มี.ค. 2565 ]90
6 ภาพกิจกรรม นโยบาย “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” [ 7 มี.ค. 2565 ]90
7 ภาพกิจกรรม นโยบาย “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” [ 7 มี.ค. 2565 ]95
8 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"(No Gift Policy)ของกระทรวงมหาดไทย [ 26 ม.ค. 2565 ]162
9 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"(No Gift Policy) ของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม [ 26 ม.ค. 2565 ]177
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]145
11 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 14 ม.ค. 2565 ]165
12 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 14 ม.ค. 2565 ]170
13 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 14 ม.ค. 2565 ]150
14 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น [ 13 ธ.ค. 2564 ]227
15 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]218
16 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 4 ส.ค. 2564 ]287
17 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรื่องพนักงานส่ววนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 27 เม.ย. 2564 ]301
18 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 19 มี.ค. 2564 ]303
19 ประกาศ เรื่องงดการเรียนการสอนในช่วงมาตรการและการเฝ้าระวัง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(COVID-19) [ 19 มี.ค. 2564 ]255
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ปิดสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ [ 19 มี.ค. 2564 ]252
 
หน้า 1|2