องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก [ 11 ส.ค. 2563 ]5
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 16 เม.ย. 2563 ]34
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 27 ม.ค. 2563 ]57
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]35
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]34
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 26 มิ.ย. 2562 ]9
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2562 ]9
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ก.พ. 2562 ]9
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ม.ค. 2562 ]8