องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องขยายเวลาสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]1
2 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]13
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]0
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]0
5 ประกาศ อบต.ดงดวน เรื่อง กำหนดสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน(เพิ่มเติม) [ 11 พ.ค. 2566 ]18
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]1
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]0
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 1 พ.ค. 2566 ]31
9 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]44
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร [ 9 มี.ค. 2566 ]16
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]9
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]29
13 ประกาศ อบต.ดงดวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่3(สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.46-001 บ้านแดงโพง-บ้านหนองยางน้อย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 23 ม.ค. 2566 ]26
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องนโยบายงดรับ ชดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) และการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง"สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนใสสะอาด 2566 "และ"งดรับ งดให้"ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิ [ 19 ม.ค. 2566 ]9
15 ประกาศ อบต.ดงดวน ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]18
16 ประกาศ อบต.ดงดวน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]16
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่3 (สายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.46-001บ้านแดงโพง-บ้านหนองยางน้อย)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 29 ธ.ค. 2565 ]24
18 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]32
19 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2565 ]128
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]115
 
หน้า 1|2|3