องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเรื่อง การโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 7 ม.ค. 2564 ]247
22 ประกาศ เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส [ 25 พ.ย. 2563 ]203
23 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]250
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก [ 11 ส.ค. 2563 ]237
25 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]218
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 16 เม.ย. 2563 ]255
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 27 ม.ค. 2563 ]259
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]237
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]240
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]229
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 26 มิ.ย. 2562 ]217
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 23 พ.ค. 2562 ]195
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ก.พ. 2562 ]194
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 24 ม.ค. 2562 ]195
35 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]131
36 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 12 พ.ย. 2561 ]148
 
|1หน้า 2