องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 ธ.ค. 2562 ]64
2 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 ก.ย. 2562 ]71
3 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 23 ส.ค. 2562 ]68
4 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 ส.ค. 2562 ]68
5 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 ก.ค. 2562 ]75
6 รายงานการประชุมสภา อบต.ดงดวน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]13
7 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2562 ]63
8 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ก.พ. 2562 ]63
9 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ดงดวน [ 14 มิ.ย. 2561 ]27
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 26 ก.พ. 2561 ]53
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ปี 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]16
12 รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี2560 [ 30 ส.ค. 2560 ]22
13 รายงานการรประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2560 [ 30 ส.ค. 2560 ]21
14 รายงานการรประชุมสภาสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2560 [ 30 ส.ค. 2560 ]23
15 ประมวลจริยธรรม บริหาร [ 26 มิ.ย. 2560 ]28
16 รายงานการประชุมสภาอวงค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]7