องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :