องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
สรุปรายงานสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]11
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]8
3 สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการองาค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]142
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]141
5 สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 6 มิ.ย. 2563 ]202
6 สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 6 มิ.ย. 2563 ]188
7 สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ อบต.ดงดวน [ 19 มิ.ย. 2562 ]239
8 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]238