องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]5
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2565 ]15
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]15
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]144
5 รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.25653 [ 14 ม.ค. 2564 ]161
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่1 ต.ค.61-ธ.ค.61 [ 21 มิ.ย. 2562 ]302
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่2 ม.ค.62-มี.ค.62 [ 21 มิ.ย. 2562 ]263
8 เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]274
9 แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]259
10 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]353