องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่1 ต.ค.61-ธ.ค.61 [ 21 มิ.ย. 2562 ]115
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่2 ม.ค.62-มี.ค.62 [ 21 มิ.ย. 2562 ]105
3 เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]105
4 แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]106
5 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]180