องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
ศูนย์ช่วยหลือประชาชนของอปท.
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ [ 23 ก.ค. 2563 ]70
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 19 เม.ย. 2561 ]74
3 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2561 ]68
4 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2561 ]72