องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
ศูนย์ช่วยหลือประชาชนของอปท.


รายชื่อผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

    รายละเอียดข่าว

เดือนมิถุนายน 2563    เอกสารประกอบ รายชื่อผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :