องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 31 มี.ค. 2564 ]5
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]7
3 พจนานุกรมสรรถนะ [ 29 มี.ค. 2564 ]5
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 มี.ค. 2564 ]15
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]11
6 นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]11
7 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]12
8 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 16 มิ.ย. 2563 ]50