องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]159
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]9
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]4
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]129
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]118
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]123
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 31 มี.ค. 2564 ]289
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]279
10 พจนานุกรมสรรถนะ [ 29 มี.ค. 2564 ]265
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 มี.ค. 2564 ]279
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]262
13 นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]268
14 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]249
15 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 16 มิ.ย. 2563 ]302