องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 31 มี.ค. 2564 ]39
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]45
3 พจนานุกรมสรรถนะ [ 29 มี.ค. 2564 ]38
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 มี.ค. 2564 ]58
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]47
6 นโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]49
7 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]45
8 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 16 มิ.ย. 2563 ]90
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉ 13) พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]19
10 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 25 มิ.ย. 2562 ]34
11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครี่งปีแรก [ 14 มิ.ย. 2562 ]29
12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครี่งปีหลัง [ 14 มิ.ย. 2562 ]26
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครี่งปีหลัง [ 14 มิ.ย. 2562 ]23