องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
ประกาศ อบต.ดงดวน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 5 มี.ค. 2564 ]41
2 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 5 มี.ค. 2564 ]39
3 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]37
4 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พ.ศ. 2561 - 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]90
5 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พ.ศ. 2561 - 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]80
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 3 ก.ค. 2562 ]4
7 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ดงดวน [ 25 มิ.ย. 2562 ]11
8 เจตจำนงค์สุจริต อบต.ดงดวน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]10
9 การแสดงเจตจำนงค์สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]11
10 ประกาศนโยบายการพัฒนา อบต.ดงดวน ให้เป้นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]22
11 ประกาศเจตจำนงสุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]22
12 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปี 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]20
13 ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 6 มิ.ย. 2562 ]19
14 เรื่องการควบคุมกิจการการเลี้ยงสุกร [ 18 มี.ค. 2562 ]21
15 เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมง [ 18 มี.ค. 2562 ]21
16 เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 18 มี.ค. 2562 ]19
17 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 11 ต.ค. 2560 ]24
18 ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2561-2562) [ 6 ต.ค. 2560 ]27
19 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) [ 4 ต.ค. 2560 ]33