องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]9
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]7
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]161
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]110
5 รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]224
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม [ 8 เม.ย. 2564 ]232
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2564 ]89
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 1 เม.ย. 2564 ]90
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 เม.ย. 2564 ]87
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดวื้อจัดจ้าง [ 1 เม.ย. 2564 ]95
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 เม.ย. 2564 ]93
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 เม.ย. 2564 ]95
13 รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563 [ 16 มี.ค. 2564 ]239