องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ประกาศ ก.อบต.จ.มหาสารคาม
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศก.อบต.มหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบล.พ.ศ.2559 [ 14 ก.พ. 2565 ]158
2 ประกาศก.อบต.มหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559 [ 14 ก.พ. 2565 ]151
3 ประกาศก.อบต.มหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการย้ายพนักงานส่วนตำบล.พ.ศ.2559 [ 14 ก.พ. 2565 ]144
4 ประกาศก.อบต.มหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 [ 14 ก.พ. 2565 ]143
5 ประกาศก.อบต.มหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล.พ.ศ.2559 [ 14 ก.พ. 2565 ]145
6 ประกาศก.อบต.มหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559 [ 14 ก.พ. 2565 ]156
7 ประกาศก.อบต.มหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควต้า และวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบล.พ.ศ.2559 [ 14 ก.พ. 2565 ]146
8 ประกาศก.อบต.มหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย.พ.ศ.2559 [ 14 ก.พ. 2565 ]161
9 ประกาศก.อบต.มหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล.พ.ศ.2559 [ 14 ก.พ. 2565 ]146