องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564) [ 29 ก.ค. 2564 ]6
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2564 ]39
3 รายงานการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2563(รอบ 12 เดือน) [ 3 มี.ค. 2564 ]48
4 รายงานการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2563(รอบ 6 เดือน) [ 3 มี.ค. 2564 ]47
5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 19 ก.ย. 2563 ]84
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (รอบ 12 เดือน) [ 6 มิ.ย. 2563 ]84
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (รอบ 6 เดือน) [ 27 ม.ค. 2563 ]76
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 [ 13 มิ.ย. 2562 ]13
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 3 เม.ย. 2562 ]92
10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 รอบ 6 เดือน [ 26 พ.ย. 2561 ]5
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 [ 26 พ.ย. 2561 ]6