องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ ตุลาคม 61 - พ.ค. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]102
2 สรุปผลการดำเนินการชื้อจัดจ้างรอบตุลาคม60-สิงหาคม61 [ 20 พ.ย. 2561 ]169
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 60 [ 8 ส.ค. 2561 ]164
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 [ 19 ก.ค. 2561 ]137
5 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2560 [ 19 ก.ค. 2561 ]171
6 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2560 [ 19 ก.ค. 2561 ]167
7 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 60 [ 10 ต.ค. 2560 ]203
8 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 60 [ 10 ต.ค. 2560 ]202
9 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 60 [ 10 ต.ค. 2560 ]195
10 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน60 [ 10 ต.ค. 2560 ]203
11 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม59 [ 4 ต.ค. 2560 ]199
12 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน59 [ 4 ต.ค. 2560 ]183
13 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม59 [ 4 ต.ค. 2560 ]182
14 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 60 [ 4 ต.ค. 2560 ]187
15 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 60 [ 4 ต.ค. 2560 ]187
16 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม60 [ 4 ต.ค. 2560 ]180
17 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน60 [ 4 ต.ค. 2560 ]183
18 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม60 [ 4 ต.ค. 2560 ]185