องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05

กองช่าง

 
 
  นายเหรียญชัย บุญพา    
   วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
- ว่าง -
นายเหรียญชัย บุญพา  นายสำราญ โสมาบุตร
 นายช่างโยธา  วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายช่างไฟฟ้า 

 

-ว่าง-

  นายช่างเขียนแบบ