องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]51
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]34
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]35
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]35
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2565 ]40
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่1/2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]197
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]186
8 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ครั้งแรก [ 17 ม.ค. 2565 ]194
9 สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 ธ.ค. 2562 ]339
10 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 ก.ย. 2562 ]328
11 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 23 ส.ค. 2562 ]313
12 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 20 ส.ค. 2562 ]331
13 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 ก.ค. 2562 ]328
14 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2562 ]312
15 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ก.พ. 2562 ]320
16 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ดงดวน [ 14 มิ.ย. 2561 ]282
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ปี 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]266