องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
  กิจกรรม Big cleaning day ประจำเดือน พฤษภาคม 2567[วันที่ 2024-05-30][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2024-05-28][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2024-05-28][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2024-05-24][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567[วันที่ 2024-05-24][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2567 บ้านโ...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2567 บ้านแ...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการอบรมร้านชำปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค[วันที่ 2024-05-16][ผู้อ่าน 19]
 
  พิธีรับพระราชบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมเข้าแแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำ...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตา...[วันที่ 2024-05-02][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2567[วันที่ 2024-04-24][ผู้อ่าน 46]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17