องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภท [ 29 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 29 ก.พ. 2567 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง งบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]1
4 บัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]4
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 8 ก.พ. 2567 ]7
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]52
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 27 ธ.ค. 2566 ]18
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ [ 27 ธ.ค. 2566 ]24
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การขยายเขตกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]9
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 25 ต.ค. 2566 ]26
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 ต.ค. 2566 ]54
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]30
13 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ โดยกองสวัสดิการสังคม [ 7 ก.ค. 2566 ]42
14 ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ โดยกองสวัสดิการสังคม [ 7 ก.ค. 2566 ]44
15 ประกาศ อบต.ดงดวน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2566 ]38
16 ประกาศ อบต.ดงดวน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2566 ]40
17 ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]58
18 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]61
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องขยายเวลาสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]41
20 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]51
 
หน้า 1|2|3|4