องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 11 มิ.ย. 2567 ]7
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกยาว หมู่ที่ 9 ถนนสาย บ้านโคกยาว-บ้านปลาขาว ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,878 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 [ 29 พ.ค. 2567 ]7
3 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โรคไข้เลือดออก [ 28 พ.ค. 2567 ]7
4 ประชาสัมพันธ์ โรคที่มากับหน้าฝน [ 21 พ.ค. 2567 ]8
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 9 พ.ค. 2567 ]11
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 9 พ.ค. 2567 ]10
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๙ ถนนสาย บ้านโคกยาว-บ้านปลาขาว ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๙๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไ [ 7 พ.ค. 2567 ]11
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) ระดับดีเด่น [ 1 พ.ค. 2567 ]8
9 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 30 เม.ย. 2567 ]8
10 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 30 เม.ย. 2567 ]8
11 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 29 เม.ย. 2567 ]9
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 29 เม.ย. 2567 ]10
13 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 26 เม.ย. 2567 ]21
14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 26 เม.ย. 2567 ]9
15 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) [ 26 มี.ค. 2567 ]7
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภท [ 29 ก.พ. 2567 ]16
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 29 ก.พ. 2567 ]7
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง งบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]15
19 บัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]11
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 8 ก.พ. 2567 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6