องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :