องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว :