องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :