องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่1/2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่1/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :