องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :