องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน [ 19 เม.ย. 2567 ]2
2 รายงานการตืดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 28 ธ.ค. 2566 ]8
3 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 เม.ย. 2566 ]64
4 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]45
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]50
6 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]41
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]47
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]192
9 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]151
10 รายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]299
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 รอบ 12เดือน [ 15 พ.ย. 2561 ]422
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี2561-2564 [ 12 พ.ย. 2561 ]412