องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 เม.ย. 2566 ]46
2 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]39
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]47
4 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]39
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]45
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]191
7 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]149
8 รายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]295
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 รอบ 12เดือน [ 15 พ.ย. 2561 ]420
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี2561-2564 [ 12 พ.ย. 2561 ]409