องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563
 
รายงานผลการติดตาม 2
รายงานผลการติดตาม 3
รายงานผลการติดตาม 4
รายงานผลการติดตาม 5
รายงานผลการติดตาม 6
แผนพัฒนาท้องถิ่น7
รายงานผลการติดตาม 8
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :