องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควรทำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]39
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]37
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่องนโยบายจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]39
4 ภาพกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2566 ]39
5 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]38
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]42
7 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]41
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]43