องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประชุมการจัดทำมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

การประชุมการจัดทำมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ การประชุมการจัดทำมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :