องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง


การประเมินความเสี่ยงการทุจิตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงการทุจิตและประพฤติมิชอบ ของงองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจิตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :