องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


ประกาศนโยบายการพัฒนาองงค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุรธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศนโยบายการพัฒนาองงค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุรธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :