องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรกำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ส่วนที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ส่วนที่ 1    เอกสารประกอบ แผนอัตรกำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ส่วนที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :