องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


แบบประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :