องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


กิจกรรมการแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กิจกรรมการแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :