องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559
Updated 2020-02-05

กองส่งเสริมการเกษตร

     
  นางสาวรุ่งราณี  สุวรรณเก  
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 
 
 
  -ว่าง-  
 
  นักวิชาการเกษตร
   นางสาวรุ่งนิรันดร์  ปินะพัง    
  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร