องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


โครงการเด็กดงดวนว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้โตไปไม่จมน้ำ 2563


                                     กองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการนี้ขึ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ สวนน้ำสยามวอเตอร์ อำเภอนาดูน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงดวน  และได้รับความร่วมมือจากคณะครูจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลดงดวน

2020-08-25
2020-08-24
2020-08-20
2020-07-30
2019-11-05
2019-09-30
2019-09-04
2019-08-30
2019-08-30
2019-07-31