องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านโคกยาวหมู่ที่5,9 บ้านหนองจิกหมู่ที่4


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นำโดยนายมงคล ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บ้านโคกยาว หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 9 ณ ศาลากลางหมู่บ้านม.9 เวลา 13.00-16.00 น. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน

2023-05-29
2023-05-15
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-04
2023-05-03
2023-05-01
2023-04-26
2023-04-11
2023-04-10