องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านนาฝายหมู่ที่ 6, บ้านนาเจริญหมู่ที่10


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นำโดยนายมงคล ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  อบต.ดงดวน  ร่วมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566  เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บ้านนาฝาย  หมู่ที่ 6 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน  และเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ บ้านนาเจริญ  หมู่ที่ 10  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 

2023-05-29
2023-05-15
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-04
2023-05-03
2023-05-01
2023-04-26
2023-04-11
2023-04-10