องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


โครงการ big cleanning day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนมิถุนายน2565


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  นำโดยนายมงคล  ปัจจัยโคนัง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่  ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Big Cleaning  Day  ประจำปี 2565 โดยทำความสะอาดสำนักงานอาคารหลังเก่า  องค์การบริหารส่วนตำบลดดงดวน

2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-23