องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 10 บ้านนาเจริญ


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2565 นำโดยนายมงคล  ปัจจัยโคนัง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง  ร่วมกันดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2565  บ้านนาเจริญ  หมู่ที่ 10 เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกรับทราบปัญหา  ความต้องการและความเดือนร้อนของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ

2023-05-29
2023-05-15
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-04
2023-05-03
2023-05-01
2023-04-26
2023-04-11
2023-04-10