องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าส้มลม


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2565 นำโดยนายมงคล  ปัจจัยโคนัง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง  ร่วมกันดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2565  บ้านเหล่าส้มลม  หมู่ที่ 7 เพื่อให้บริการประชาชนเชิงรุกรับทราบปัญหา  ความต้องการและความเดือนร้อนของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ

2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-23