องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 11 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  นำโดยนายมงคล   ปัจจัยโคนัง  นายก อบต.ดงดวน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ  บริเวณ  ทางเข้า  อบต.และสนามหญ้า  อบต.ดงดวน

2022-05-12
2022-05-12
2022-05-02
2022-04-26
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-11