องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : www.dongduan.go.th

 
 
 


โครงการ big cleanning day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤษภาคม 2565


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  นำโดยนายมงคล  ปัจจัยโคนัง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่  ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Big Cleaning  Day  ประจำปี 2565 โดยทำความสะอาดทางเข้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดดงดวน

2023-05-29
2023-05-15
2023-05-09
2023-05-09
2023-05-04
2023-05-03
2023-05-01
2023-04-26
2023-04-11
2023-04-10