องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


โครงการ big cleanning day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤษภาคม 2565


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  นำโดยนายมงคล  ปัจจัยโคนัง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่  ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการ Big Cleaning  Day  ประจำปี 2565 โดยทำความสะอาดทางเข้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดดงดวน

2022-05-12
2022-05-12
2022-05-02
2022-04-26
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-11