องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


ร่วมเคารพธงชาติ


นายสัมฤทธิ์  หน่อแก้ว   นายอำเภอนาดูน  พร้อมด้วยนายมงคล  ปัจจัยโคนัง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา   พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ร่วมเคารพธงชาติ   สวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2022-05-12
2022-05-12
2022-05-02
2022-04-26
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-11