องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 22 เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  นำโดยนายมงคล  ปัจจัยโคนัง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน

2022-05-12
2022-05-12
2022-05-02
2022-04-26
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-11