องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


โครงการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565  นำโดยนายมงคล  ปัจจัยโคนัง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่

2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-23