องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


โครงการ big cleanning day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2565 นำโดย นายมงคล  ปัจจัยโคนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day  โดยทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน

2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-23