องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


พิธีรดน้ำดำหัว


วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565 อบต.ดงดวน  จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรจากท่านนายกมงคล  ปัจจัยโคนัง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่พนักงาน อบต.ทุกท่าน ในเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-23