องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ


วันที่ 12 เมษายน 2565  นายมงคล  ปัจจัยโคนัง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดให้บริการประชาชน ณ ป้อมยามบ้านโคกยาว  และป้อมยามบ้านนาฝาย ต.ดงดวน  อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม  เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี 2565  

2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-23