องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม :www.dongduan.go.th
 
 
 


เปิดศูนย์พักคอย อบต.ดงดวน


เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน  เปิดศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

2021-08-19
2021-08-11
2021-08-10
2021-07-20
2021-06-10
2021-06-02
2021-06-02
2021-05-25
2021-05-19
2021-05-05